plaatje

  :: waarom :: why

why :: (summary in English below)

waarom :: is deze website ontwikkeld?

HET ABSURDE

In het kader van Themaweek 2009 voor eerstejaarsstudenten van deverschillende kunstopleidingen van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, werd er rond het thema 'het absurde' gewerkt aan interdisciplinaire presentaties. De themaweek vond plaats van 14-04-2009 tot en met 17-04-2009.

De themaweek, die dit jaar voor de derde keer werd georganiseerd, heeft als doel de kunstenaars in spé te laten kennis maken met het in groepsverband werken aan een interdisciplinair project voor een specifieke locatie. Daarnaast is het de bedoeling dat de studenten door deze intensieve samenwerking zich bewust worden van de grenzen van hun eigen discipline - en het overstijgen ervan - en dat zij kennismaken met de vaak andere manier van werken en denken binnen andere disciplines. Een inspirator, een ervaren coach, dient de verschillende kunstvormen samen te brengen, maar wel zoveel mogelijk ruimte te geven aan het initiatief en de creativiteit van betrokken studenten.
De eerste dag moet er een concept worden bepaald. De overige dagen werkt men naar een presentatie toe. De presentatie kan in iedere mogelijke vorm zijn, maar als het een tijdsgebonden uitvoering is, mag deze niet langer dan 15 minuten zijn.

Dit is de website van groep 12, die haar project uitwerkte en presenteerde in de kapel van het voormalige Clarissenklooster aan de Lange Nieuwstraat 191 in Tilburg. De website werd gedurende de week iedere dag geupdate met informatie over het werkproces. Deze was dus net als het project een week lang een werk in uitvoering.

De groepsinspanning resulteerde in Laten wij een moment van stilte in acht nemen tussen vrouwentongen, een requiemmis ter nagedachtenis van een levend rockicoon. Wat? Hier vind je meer

De website bevat naast deze homepage, waar ook het 'laatste nieuws' werd geplaatst, de volgende andere onderdelen:

wie :: zijn de studenten? Een korte introductie van de deelnemers.

hoe :: is het werkproces verlopen? Het verloop van iedere werkdag in woord en beeld.

wat :: is het eindresultaat? Een verslag van de presentatie.

waar :: vindt het werkproces en presentatie plaats? Informatie over en beelden van de Kapel.

links :: verwijzen onder andere naar websites over 'Het Absurde'.

nieuws:: news

week 21

De laatste hand wordt gelegd aan deze website. Recentelijk zijn er foto's van Maartje Kuijpers en een tekst van Nathalie Houtermans over de performance geplaatst. Als laatste zal er nog de videoregistratie van Maartje Kuijpers en Anne Lammers volgen.

English summary
On the occasion of the topicweek 2009 of the first year students of the various art faculties of the Fontys Hogescholen in Tilburg, students worked on interdisciplinairy presentations around the theme of 'The Absurd' from 14-04-2008 to 17-04-2009.

This is the website of group 12, students who worked on their project and presented it at the chapel of the former Poor Clare Sisters convent at Lange Nieuwstraat 191 in Tilburg. The site was updated daily during the period with new information about the working process of the group. The site was, like the project, continuously under construction.

At the linkspage you will find credits and links to related websites.