plaatje

  :: waarom :: why

why :: (summary in English below)

waarom :: is deze website ontwikkeld?

In het kader van Themaweek 2008 voor de eerstejaarsstudenten van de diverse kunstopleidingen van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, werd er rond het thema 'Odysseus' gewerkt aan interdisciplinaire presentaties. De themaweek vond plaats van 25-03-2008 tot en met 29-03-2008.

De themaweek, die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd, heeft als doel de kunstenaars in spé te laten kennis maken met het in groepsverband werken aan een interdisciplinair project voor een specifieke locatie. Daarnaast is het de bedoeling dat de studenten door deze intensieve samenwerking zich bewust worden van de grenzen van hun eigen discipline - en het overstijgen ervan - en dat zij kennismaken met de vaak andere manier van werken en denken binnen andere disciplines. Een inspirator, een ervaren coach, dient de verschillende kunstvormen samen te brengen, maar wel zoveel mogelijk ruimte te geven aan het initiatief en de creativiteit van betrokken studenten.

De eerste dag moet er een concept worden bepaald. De overige dagen werkt men naar een presentatie toe. De presentatie kan in iedere mogelijke vorm zijn, maar als het een tijdsgebonden uitvoering is, mag deze niet langer dan 15 minuten zijn.

Dit is de website van groep 20: 'de Ketelhuisgroep' die haar project uitwerkte en presenteerde in Ketelhuis Deprez aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg. De website werd gedurende de week iedere dag geupdate met informatie over het werkproces. Deze was dus net als het project een week lang een werk in uitvoering.

De website bevat de naast deze homepage, waar ook het 'laatste nieuws' werd geplaatst, de volgende andere onderdelen:

wie :: zijn de studenten? Een korte introductie van de deelnemers.

hoe :: is het werkproces verlopen? Het verloop van iedere werkdag in woord en beeld.

wat :: is het eindresultaat? Een introductie en een videoverslag van de presentatie. Extra:
video :: die werd geprojecteerd op zowel het interieur als de deelnemers.

waar :: vond werkproces en presentatie plaats? Informatie over en beelden van het Ketelhuis.

links :: verwijzen onder andere naar websites over kunstwerken in verschillende kunstdisciplines, die werden geïnspireerd door de persoon Odysseus of de Odyssee. In de rechterbovenhoek van iedere pagina van deze website worden random afbeeldingen gegenereerd die gerelateerd zijn aan deze werken. (under construction)


On the occasion of the topicweek 2008 of the first year students of the various art faculties of the Fontys Hogescholen in Tilburg, students worked on interdisciplinairy presentations around the theme of 'Odysseus' from 25-03-2008 to 29-03-2008.

This is the website of group 20, 'de Ketelhuisgroep' , students who worked on their project and presented it at Ketelhuis Deprez at Lange Nieuwstraat in Tilburg. The site was updated daily during the period with new information about the working process of the group. The site is, like the project, under construction.

At the top of the right side of each webpage images are generated randomly which indicate works in various art disciplines. These works all are based on Odysseus or the Odyssee. At the linkspage you will find credits and links to related websites. (under construction)