Mixtura stimuleert denken en werken over grenzen van eigen disciplines of culturen.

Mixtura doet dit door middel van het ontwikkelen van (kunst)projecten, het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies.

Mixtura is met name in de kunst- en cultuursector actief, maar kan ook in een breder maatschappelijk perspectief worden ingezet: overal waar een onverwachte mix van ideeën kan bijdragen aan andere inzichten en leiden tot nieuwe inspiratie; waar denken en werken buiten de kaders van de eigen discipline en/of cultuur kan bijdragen aan een beter begrip voor elkaars positie; waar door overleg en samenwerking hiaten rond een bepaald onderwerp vermeden kunnen worden.

Bij het denken buiten eigen kaders hoort het vanzelfsprekend te zijn, om, daar waar het enigszins mogelijk is, een breed publiek aan te spreken en te laten participeren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de inhoudelijke kwaliteit. Dit geldt niet alleen voor presentaties van kunstprojecten, maar ook voor het presenteren van resultaten van gespecialiseerd onderzoek.

Mixtura werkt zowel op eigen initiatief als in opdracht en zoekt altijd weer naar mogelijkheden om samen te werken of samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Meer informatie: mixtura @ mixtura.nl

Nieuws

In het najaar van 2015 is Mixtura gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van het oprichten van een artist/researcher in residency programma in een pand in een klein dorp aan de Zwarte Zee in Bulgarije. Het residency programma is met name gericht op kunstenaars en onderzoekers die interesse hebben in traditionele (Balkan) dorpscultuur, rurale ambachten, geschiedenis van het Zwarte Zee gebied of duurzaamheid en deze willen verbinden aan een hedendaagse hedendaagse kunst- of onderzoekspraktijk.

Met nadruk wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om de lokale bevolking te betrekken bij het residency programma, bijvoorbeeld door het geven van cursussen aan de participanten of het samenwerken met participanten aan een project. Dit heeft enerzijds tot doel om kennis die op dit moment verloren dreigt te gaan te promoten en verder te ontwikkelen, maar ook om de lokale bevolking de gelegenheid te bieden om iets bij te verdienen met het doorgeven van deze kennis.

Het residency programma zal deels worden bekostigd uit het inzetten van het pand voor duurzaam toerisme gedurende het hoogseizoen.

Naar verwachting zal medio 2016 een pilot project van start gaan.

__

Mixtura adviseerde en ondersteunde in het najaar van 2014 curator Katja Vercouteren bij de realisatie van het interdiciplinaire project Haperende Mens. Het project bestond uit een tentoonstelling bij Arti et Amicitiae en een festival in de Melkweg te Amsterdam.

Zowel inhoudelijk als qua bezoekersaantallen en mediaandacht was het project behoorljk succesvol. Daarnaast verliep de samenwerking tussen Katja Vercouteren en andere medewerkers dermate prettig en inspirerend dat Mixtura ook bij toekomstige projecten Haperende Mens met raad en daad zal bijstaan.

Haperende Mens, als kunstinitiatief, is begin 2015 rechtspersoon Stichting de Haperende Mens geworden. Vanuit deze stichting worden eens in de twee jaar grotere interdisciplinaire projecten ontwikkeld en tussentijds kleinere events georganiseerd, die steeds inhoudelijk gerelateerd zijn aan het basisconcept achter Haperende Mens. Meer info hier.

Vanuit Mixtura wordt de opzet en profesionalisering van Haperende Mens als organisatie begeleid in de vorm van advies en fondsenwerving. Daarnaast wordt bij afzonderlijke projecten onder andere ook bijgedragen aan conceptontwikkeling, samenstelling programma's, subsidieaanvragen en de verschillende organisatorische aspecten.

Mixtura is daarnaast specifiek gevraagd om programmaonderdelen bij projecten te ontwikkelen, die aantrekkelijker en gemakkelijker toegankelijk zijn voor een breder publiek, in de hoop en verwachting daarmee ook andere doelgroepen aan te spreken. Deze programmaonderdelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit workshops, lezingen en symposia, maar ook uit presentaties in de openbare ruimte, die steeds direct gelieerd zijn aan een project.

___

Nathalie Houtermans (van Mixtura) is aangetrokken als curator van het kunstprogramma voor het New Horizons Festival 2014. Het festival werd gehouden in het kader van European Researchers Night en presenteerde een avond lang een interessante mix van wetenschap, kunst en muziek, rond het thema 'Big Data'.

De kunstprogrammering werd enthousiast ontvangen, zowel door bestuur en de dagelijkse leiding van het festival, als het publiek. Mede gezien de thematiek van het festival lag bij de selectie van de kunstenaars veel nadruk op digitale media.Toch was er een afwisselende mix te zien van installaties en performances: een geluidsinstallatie, interactieve installaties, browserbased art, videomapping, een multimedia performance en een dansperformance. Alle werken verhielden zich hetzij inhoudelijk, hetzij qua technische aspecten of allebei, op een of andere wijze tot het thema Big Data.

De kunstenaars varieerden van internationaal gerenommeerde kunstenaars als Geert Mul/Michel Banabila en Marnix de Nijs, tot net afgestudeerde of zelfs nog tweede fase opleidingen volgende kunstenaars als de Bulgaarse Michaela Lakova en de Estlandse choreografe Maria Metsalu.

De werken van Maria Metsalu en Bart Koppe werden op initiatief van Houtermans met ondersteuning van het New Horizons Festival nieuw ontwikkeld en voor het eerst gepresenteerd.

Het Blauwe Uur ontwikkelde videomapping speciaal voor de locatie en Andrea Jellina Grevink ontwikkelde op verzoek van Houtermans haar installatie door tot een een heus bureau, waar zij de hele avond aanwezig was als bureauchef/performancekunstenares.

Voor het browserbased art programma werd door Houtermans internet/media kunstenaar Jan Robert Leegte (o.a. gelieerd aan browserbased.org) als gastcurator uitgenodigd, die een state of the art programma samenstelde van negen browserbased art kunstenaars. Meer info over het kunstprogramma hier.

___