een workshop "interdisciplinair werken op locatie":

Het absurde

In het kader van Themaweek 2009 voor eerstejaarsstudenten van de verschillende kunstopleidingen van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, is er rond het thema 'het absurde' gewerkt aan interdisciplinaire presentaties.

De themaweek heeft als doel de kunstenaars in spé te laten kennis maken met het in groepsverband werken aan een interdisciplinair project voor een specifieke locatie. Daarnaast is het de bedoeling dat de studenten door deze intensieve samenwerking zich bewust worden van de grenzen van hun eigen discipline - en het overstijgen ervan - en dat zij kennismaken met de vaak andere manier van werken en denken binnen andere disciplines.

Nathalie Houtermans van Mixtura werd hiervoor als “inspirator” (coach) aangetrokken. De studenten ontwikkelden onder haar begeleiding een performance op locatie in een voormalige kapel van een nonnenklooster, getiteld: Laten wij een moment van stilte in acht nemen tussen vrouwentongen. Een requiemmis ter nagedachtenis van een levend rockicoon.

Op de bijbehorende website, die op initiatief van Mixtura is ontwikkeld, is een neerslag van het werkproces te vinden.

Projectomschrijving: interdisciplinair, workshop/coaching, site-specific werk in voormalige kapel

Bezoek de website: Het absurde