Odysseus is een ander voorbeeld van een workshop “interdisciplinair werken op locatie.

Odysseus

In het kader van Themaweek 2008 voor eerstejaarsstudenten van de verschillende kunstopleidingen van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, werd er rond het thema 'Odysseus’ gewerkt aan interdisciplinaire presentaties.

De themaweek heeft als doel de kunstenaars in spé te laten kennis maken met het in groepsverband werken aan een interdisciplinair project voor een specifieke locatie. Daarnaast is het de bedoeling dat de studenten door deze intensieve samenwerking zich bewust worden van de grenzen van hun eigen discipline - en het overstijgen ervan - en dat zij kennismaken met de vaak andere manier van werken en denken binnen andere disciplines.

Nathalie Houtermans van Mixtura werd hiervoor als “inspirator” (coach) aangetrokken. De studenten ontwikkelden onder haar begeleiding de performance "INSTANT ODYSSEE, de Odyssee als hedendaagse 'instant' tragedie" in een voormalige fabriek.

De webpagina's getuigen van het werkproces: Odysseus