een onderzoek van Nathalie Houtermans naar de invloed van een interculturele samenleving op kunstuitingen en vice versa, resulterend in een uitgebreide presentatie, geinitieerd en georganiseerd door Mixtura.

¿La mezcla perfecta?

¿La mezcla perfecta? is het eerste project van Stichting Mixtura dat naast haar functie als een eerste onderzoek, introductie en statement van de stichting, als studie diende voor samenwerkingsprojecten tussen 'westerse' en 'niet-westerse' kunstenaars.

De presentatie van het onderzoek vond plaats in een voormalige bioscoop in Rotterdam, in samenwerking met zowel onderzoekers als kunstenaars (dans, film, performance) en zoomde met name in op de wijze waarop Afro-Cubaanse religies invloed uitoefenen op de hedendaagse kunst en cultuur in Cuba.

Speciaal voor deze gelegenheid werden door kunstenaars uit Nederland en Cuba vanuit verschillende disciplines werken ontwikkeld.

Als voorlopige conclusie werd gesteld dat, als we kunstuitingen van deze, maar ook van andere niet-westerse culturen op waarde willen schatten - zowel binnen Nederland als daarbuiten - we moeten pogen om het westerse kunstbegrip los te laten, in plaats van deze artistieke praktijken in een westers kader te plaatsen, waardoor zij vrijwel altijd het onderspit delven of tot exotisme verworden.

Uitgebreid verslag van de presentatie: ¿La mezcla perfecta?