Mixtura verricht onderzoek op eigen initiatief of in opdracht, gerelateerd aan een interdisciplinaire en/of interculturele thematiek.

Onderzoek kan (een impliciet) onderdeel zijn van een project of een reeks projecten. Bij het samenwerkingsverband SENSATIONAL MIX was onderzoek impliciet aan de zelf gestelde opdracht. Het doel was om interdisciplinaire projecten te ontwikkelen in een 'probleemwijk', die vooral gericht zouden zijn op de wijkbewoners. Desalniettemin moesten de projecten van dusdanig hoge artistieke kwaliteit zijn, dat ze ook voor kunstkenners interessant zouden zijn.
Via trial en error is per project bekeken welke opzet wel of niet werkte en er is op die wijze een gedegen kennis opgebouwd over hoe men daadwerkelijk de gestelde doelen kan bereiken met dergelijke projecten.

Een geheel ander voorbeeld is het kwalitieve onderzoek, ¿La mezcla perfecta?, in Cuba naar invloed van een interculturele samenleving op kunstuitingen en vice versa, van Nathalie Houtermans voor Mixtura. In vergelijking met het bovengenoemde voorbeeld was dit een traditioneel opgezet onderzoek, gebaseerd op interviews en secundaire bronnen.

Dit onderzoek werd uiteindelijk door Mixtura gepresenteerd binnen een groot project, met diverse sprekers en kunstenaars, die speciaal voor dit project nieuwe zowel interdisciplinaire als interculturele werken ontwikkelden.