Mixtura is gericht op samenwerking, op partijen bij elkaar brengen en krachten bundelen, juist om voorbij grenzen van disciplines, culturen, maar ook van eigen beperkingen te komen. Dit kan een eenmalige samenwerking zijn voor een specifiek doel, maar ook een langdurige samenwerking om een reeks projecten te realiseren. Mixtura kan daarbij het voortouw nemen en een gelijkwaardige partner zijn, maar ook een adviserende en/of anderszins ondersteunende taak hebben.

Een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn:

HAPERENDE MENS was in eerste instantie een eenmalige samenwerking, die inhoudelijk adviserend en organisatie-ondersteunend was, maar blijkt zo goed te bevallen dat deze de komende jaren wordt voortgezet en geïntensiveerd.

SENSATIONAL MIX is een samenwerkingsverband dat speciaal werd opgericht om projecten in Rotterdam Zuid te realiseren.

UNSTABILIA was een eenmalig project in samenwerking met V2_Organisatie en webprovider Half2 om de unieke verzameling boeken, beeld en geluidsmateriaal die V2_vanwege reorganisatie moest afstoten onder de aandacht te brengen en nieuw onderdak te bezorgen.