Een voorbeeld van workshops van Mixtura zijn de interdisciplinaire workshops die in 2008, 2009 en 2011 werden gegeven in opdracht van de Fontys Hogeschool in Tilburg verzorgd werden.

In bovengenoemde jaren werd er in samenwerking met de verschillende opleidingen* aan de Fontys Hogeschool een themaweek georganiseerd voor alle eerstejaarsstudenten.

De themaweek had als doel de kunstenaars in spé te laten kennis maken met het in groepsverband werken aan een interdisciplinair project voor een specifieke locatie. Daarnaast was het de bedoeling dat de studenten door deze intensieve samenwerking zich bewust werden van de grenzen van hun eigen discipline - en het overstijgen ervan - en dat zij kennis maakten met de vaak andere manier van werken en denken binnen andere disciplines.

* Academies voor beeldende vorming, drama, circus- en performancekunst, dansacademie, rockacademie en conservatorium.