In het najaar van 2012 is op initiatief van SENSATIONAL MIX de nieuwe micronatie Vrijstaat AFRI uitgeroepen. Vrijstaat AFRI bood een platform voor bewoners van de Afrikaanderwijk en andere betrokkenen om op een andere, creatieve manier naar de wijk te kijken en vooral zelf het intiatief te nemen om projecten of activiteiten in gang te zetten. Dit kon varieren van het opzetten van team om te zorgen dat er meer groen komt, tot aan het ontwikkelen van kunstwerken samen met de nieuwe ingezetenen van Vrijstaat AFRI.

Er werd een vlagontwerp en een volksliederenwedstrijd gehouden, en een vlag en volkslied gekozen. Daarnaast werden er speciale paspoorten uitgereikt aan alle personen die ingezetene van Vrijstaat Afri wilden worden en de erebaan van president-ambassadeur van Vrijstaat Afri geschapen die met veel enthousiasme werd ingevuld door Anna-Maria Carbonaro. Zelfs een heus standbeeld ter ere van Vrijstaat Afri, dat zou worden ontworpen door Arno Coenen, was in voorbereiding.

Maar helaas...Ondanks het grote enthousiasme onder de buurtbewoners en kunstenaars voor Vrijstaat Afri, en (na aanvankelijke scepsis) de waardering van buurtorganisaties, bleek het binnen het inmiddels sterk veranderde kunstklimaat financieel niet meer mogelijk om uitsluitend op projectbasis projecten te realiseren die de gewenste inhoudelijke kwaliteit hadden.

In 2014 is daarom met SENSATIONAL MIX, ook Vrijstaat Afri (hopelijk tijdelijk) in slaap gesust.

Gelukkig zijn er wel nog de website en het magazine, die, alhoewel niet meer actief bijgehouden, een indruk geven van de Vrijstaat. Via Vrij Afri, online magazine zijn ook exemplaren van de Afri Courant te lezen. Een papieren krant die met veel enthousiasme door buurtbewoners van de Afrikaanderwijk (tevens uiteraard ingezetenen van Vrijstaat Afri) werden samengesteld en verspreid.

Vrijstaatafri.net en Vrij Afri. Online magazine voor Vrijstaat Afri en omgeving

Op 4 januari 2013 organiseerde SENSATIONAL MIX (als dagelijks bestuur van Vrijstaat AFRI) in samenwerking met 11 andere sociaal-culturele en kunstinstellingen een nieuwjaarsfeest in Vrijstaat AFRI/Afrikaanderwijk. Meer info en een beeldverslag van dit zeer geslaagde feest is hier te vinden.