In 2014 is Mixtura de samenwerking aangegaan met Katja Vercouteren om het project Haperende Mens te realiseren. Deze samenwerking bleek zo prettig en inspirerend dat besloten is om de samenwerking te continueren en intensiveren.

Inmiddels is Haperende Mens niet alleen de naam van een project, maar ontwikkeld tot een gelijknamig kunstinitiatief met een klein maar bezield team, dat tentoonstellingen maakt, concerten programmeert, onderzoek doet en diverse kleinere projecten organiseert in samenwerking met kunstenaars, culturele organisaties en diverse partners.

Haperende Mens gaat uit van de fragiliteit van het leven en stelt toeval, het onverwachte en ongecontroleerde centraal. Deze ‘haperingen’ genereren een stimulans om naar de vrijheid te grijpen en grenzen te benaderen. Er wordt geen kunst met pasklare antwoorden geboden maar wel reacties die het subjectieve van het dagelijks bestaan blootleggen. Vernieuwende ontwikkelingen in de samenleving komen voort uit de acties, durf en risico’s van mensen aan de randen van maatschappelijke conventies. Dit zijn de processen die als kiem kunnen fungeren van progressie en verandering in zowel het leven als in de kunst en cultuur. Risico en artistiek non-conformisme is tekenend voor de door Haperende Mens gepresenteerde kunstenaars en muzikanten. De activiteiten zorgen er voor dat kunst van buiten de geïnstitutionaliseerde orde een plaats vindt in het gerenommeerde kunstcircuit.

Haperende Mens presenteert mengvormen van zowel beeldende kunst als muziek, maar ook film en performances en lezingen om te zorgen dat artistieke mogelijkheden niet worden ingeperkt. De grenzen tussen kunst en muziek vervagen door de door de pluriforme benadering en multidisciplinaire aanpak van veel van de gepresenteerde kunstenaars en artiesten zelf. Experiment en grenzen zoeken binnen de kunst is inherent aan de visie van Haperende Mens op kunst.

Meer info over Haperende Mens hier